โรงเรียนบ้านหนองหม้อข้าว (ศิริทวีอุปถัมภ์)

หมู่ที่ 5 บ้านบ้านหนองหม้อข้าว ตำบล ป่าหวาย อำเภอ สวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี 70180

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

xxx xxx xxx

กิจกรรมคอมพิวเตอร์

กิจกรรมคอมพิวเตอร์

กิจกรรมคอมพิวเตอร์ ให้นักเรียนตั้งกลุ่มแล้วช่วยการคิดโครงงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แล้วนำมาช่วยกันนำเสนอ ช่วยเพิ่มทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ให้แก่นักเรียน

กิจกรรมคอมพิวเตอร์กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กิจกรรมคอมพิวเตอร์