โรงเรียนบ้านหนองหม้อข้าว (ศิริทวีอุปถัมภ์)

หมู่ที่ 5 บ้านบ้านหนองหม้อข้าว ตำบล ป่าหวาย อำเภอ สวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี 70180

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

xxx xxx xxx

กิจกรรมจำลองซื้อขายหลังสือ

กิจกรรมจำลองซื้อขายหลังสือ

กิจกรรมจำลอง สถานการณ์จำลอง ซื้อ-ขาย หนังสือ เป็นภาษาอังกฤษ บูรณาการอาเซียน ให้ทักทายกันเป็นภาษา ของประเทศอาเซียน

กิจกรรมจำลอง

กิจกรรมจำลอง

กิจกรรมจำลอง