โรงเรียนบ้านหนองหม้อข้าว (ศิริทวีอุปถัมภ์)

หมู่ที่ 5 บ้านบ้านหนองหม้อข้าว ตำบล ป่าหวาย อำเภอ สวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี 70180

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

xxx xxx xxx

กิจกรรมนิทาน

กิจกรรมนิทาน

กิจกรรมนิทาน ให้เด็กนักเรียนวาดภาพนิทานที่ชอบแล้วนำมาเล่าเพื่อเพิ่มทักษะการวาดภาพและการอ่านของนักเรียนแต่ละคน

กิจกรรมนิทาน

กิจกรรมนิทาน

กิจกรรมนิทาน