โรงเรียนบ้านหนองหม้อข้าว (ศิริทวีอุปถัมภ์)

หมู่ที่ 5 บ้านบ้านหนองหม้อข้าว ตำบล ป่าหวาย อำเภอ สวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี 70180

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

xxx xxx xxx

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ลส.-นน.ของ ร.ร.บ้านหนองหม้อข้าวฯ ผกก.ฝึกให้เดินทางไกล ระดับชั้น ป.๔-๖ ถึงแม้จะสอนคนเดียวแต่ก็มุ่งมั่นและพัฒนาในการสร้างเสริมประสบการณ์ให้กับเด็กๆ ไม่ให้น้อยหน้า ร.ร.ใหญ่ ร.ร.เล็ก ครูน้อย ก็สอนไปตามกำลังและบริบท

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ