โรงเรียนบ้านหนองหม้อข้าว (ศิริทวีอุปถัมภ์)

หมู่ที่ 5 บ้านบ้านหนองหม้อข้าว ตำบล ป่าหวาย อำเภอ สวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี 70180

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

xxx xxx xxx

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๔ (บ้านทุ่งกระถิน)

ชั้น/เพศชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1
อนุบาล 23471
อนุบาล 35381
รวมชั้นอนุบาล87152
ป.174111
ป.22571
ป.31341
ป.42131
ป.5111
ป.64371
รวมชั้นประถมศึกษา1716336
รวมทั้งหมด25234811