โรงเรียนบ้านหนองหม้อข้าว (ศิริทวีอุปถัมภ์)

หมู่ที่ 5 บ้านบ้านหนองหม้อข้าว ตำบล ป่าหวาย อำเภอ สวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี 70180

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

xxx xxx xxx

งานอาเซียน

งานอาเซียน

งานอาเซียน ให้นักเรียนได้ศึกษาเกี่ยวกับงานอาเซียน และธงชาติต่างของประเทศอาเซียน ว่ามีประเทศอะไรบ้าง เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เรื่องอาเซียนมากขึ้น

งานอาเซียน งานอาเซียน งานอาเซียน