โรงเรียนบ้านหนองหม้อข้าว (ศิริทวีอุปถัมภ์)

หมู่ที่ 5 บ้านบ้านหนองหม้อข้าว ตำบล ป่าหวาย อำเภอ สวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี 70180

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

xxx xxx xxx

อวัยวะภายใน การรักษาอาการห้อยยานของอวัยวะ อธิบายได้ ดังนี้

อวัยวะภายใน การละเลยและอาการห้อยยานของอวัยวะภายใน เรียกว่า อาการห้อยยานของอวัยวะสืบพันธุ์ มีความเห็นที่ยอมรับกัน โดยทั่วไปว่า อาการห้อยยานของอวัยวะเป็นโรคของผู้สูงอายุ ในบรรดาผู้หญิงที่อายุต่ำกว่า 35 ปี พยาธิวิทยานี้เกิดขึ้นทุกๆ สิบส่วน ระหว่างอายุ 35 ถึง 45 ปีจะเกิดขึ้นในทุกๆสี่ และหลังจาก 50 ปี จะมีการวินิจฉัยในผู้หญิงคนที่สามทุกๆคน ผู้หญิงรู้สึกอย่างไร เมื่ออวัยวะสืบพันธุ์ภายในลดลง

โรคนี้มักเริ่มในวัยเจริญพันธุ์ และมีความก้าวหน้าอยู่เสมอ ในระยะเริ่มต้นของอาการห้อยยานของอวัยวะ ความรู้สึกไม่สบายจะปรากฏขึ้นระหว่างความใกล้ชิด ซึ่งมาพร้อมกับอากาศที่เข้าสู่ช่องคลอด และลักษณะของเสียงป๊อป การเปลี่ยนแปลงในการทำงานของประจำเดือน ตามประเภทของการมีประจำเดือนที่เจ็บปวดและหนักหน่วง ผู้หญิงอาจรู้สึกปวดเมื่อยบริเวณช่องท้องส่วนล่างและบริเวณเอว

ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับรอบเดือน ในอนาคตด้วยอาการห้อยยานของอวัยวะความรู้สึกของร่างกายแปลกปลอม ปรากฏขึ้นในช่องคลอดในระหว่างขั้นตอนสุขอนามัย ผู้หญิงจะคลำอวัยวะที่ลดลงในช่องคลอด กิจกรรมทางเพศถูกรบกวน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่มองเห็นได้ ไม่เฉพาะกับนรีแพทย์เท่านั้น ในกรณีส่วนใหญ่ ความผิดปกติในการทำงานของอวัยวะข้างเคียง จะรวมเข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางกายวิภาค

ประการแรกคือ ความผิดปกติของการถ่ายปัสสาวะ ซึ่งแสดงออกในรูปแบบของการปัสสาวะบ่อย และยากจนถึงตอนของการรักษาแบบเฉียบพลัน มีความรู้สึกของการล้างกระเพาะปัสสาวะที่ไม่สมบูรณ์ นอกจากความผิดปกติของการถ่ายปัสสาวะแล้ว ความผิดปกติของ ampulla ทางทวารหนั​​ก ซึ่งแสดงออกโดยอาการท้องผูกอาจจะรบกวน ในขณะที่กระบวนการพัฒนาขึ้น ความผิดปกติในการทำงานจะรุนแรงขึ้น

อวัยวะภายใน

ซึ่งมักจะทำให้ไม่เพียงแค่ความทุกข์ทางกายเท่านั้น แต่ยังทำให้ผู้หญิงพิการเพียงบางส่วนหรือทั้งหมด ด้วยระดับของอาการห้อยยานของอวัยวะสืบพันธุ์ที่เด่นชัด ผู้หญิงคนหนึ่งรู้สึกว่ามีถุงไส้เลื่อนอยู่ด้านนอก ถุงไส้เลื่อนนี้ประกอบด้วย อวัยวะภายใน ได้แก่ มดลูก ผนังของช่องคลอด กระเพาะปัสสาวะ และลำไส้ เป็นต้น เมื่อกระเพาะปัสสาวะย้อยความซบเซา จะเกิดขึ้นในระบบทางเดินปัสสาวะ

และเป็นผลให้การติดเชื้อครั้งแรกที่ส่วนล่างและไต พบภาวะแทรกซ้อนทางระบบทางเดินปัสสาวะในผู้ป่วยเกือบทุกวินาที บ่อยครั้งเมื่ออวัยวะสืบพันธุ์ย้อยสมบูรณ์ ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนทาง proctological เนื่องจากอาการเหล่านี้มักเกิดจากอาการท้องผูก อาการที่เจ็บปวดของโรค คืออาการมักมากในกาม และในอุจจาระ เป็นต้น หากลูปลำไส้ที่อยู่ในถุงไส้เลื่อนถูกละเมิด

ภาวะแทรกซ้อนที่น่าเกรงขามดังกล่าว ก็เกิดขึ้นจากการอุดตันของลำไส้ สาเหตุของโรคนี้ สาเหตุที่พบบ่อยที่สุดสำหรับการพัฒนาของอาการห้อยยานของอวัยวะ คือความเสียหายต่ออุ้งเชิงกรานจากแหล่งกำเนิดใดๆ การคลอดบุตรยากกับทารกในครรภ์ที่มีขนาดใหญ่ การคลอดบุตรบ่อย การใช้แรงงานอย่างหนัก ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการพัฒนาของอวัยวะอุ้งเชิงกรานย้อย

ได้แก่ dysplasia ของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันการลดลงของระดับฮอร์โมนเพศหญิง และการละเมิดกระบวนการของจุลภาคในเลือด ในกระดูกเชิงกรานขนาดเล็ก dysplasia เนื่องจากคำนี้คุ้นเคยกับผู้ที่มีการศึกษาด้านการแพทย์เท่านั้น dysplasia เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน เป็นข้อบกพร่องในโครงสร้างเส้นใย และสารพื้นฐานของเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน พยาธิวิทยานี้ถูกกำหนดโดยพันธุกรรม

ดังนั้น บ่อยครั้งที่อวัยวะเพศย้อย ความจริงของความเสียหายต่ออุ้งเชิงกรานอาจไม่มีอยู่ การรักษาอาการห้อยยานของอวัยวะที่อวัยวะเพศ มีความซับซ้อน และพิจารณาเป็นรายบุคคลหลังจากตรวจร่างกายผู้หญิง แนะนำให้ใช้การรักษาแบบอนุรักษ์นิยม สำหรับรูปแบบที่ไม่ซับซ้อนของระยะเริ่มต้น ของอวัยวะอุ้งเชิงกรานย้อย การรักษามีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อของอุ้งเชิงกราน

ด้วยความช่วยเหลือของการออกกำลังกายกายภาพบำบัด เช่น Atarbekov ยาแผนปัจจุบันเสนอนอกเหนือจากการออกกำลังกายกายภาพบำบัด ลูกบอลในช่องคลอด Kolpeksin ยาทาช่องคลอดสำหรับการกระตุ้นด้วยไฟฟ้าของกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน นอกจากนี้ ยังสามารถกำหนดยาที่ช่วยปรับปรุงจุลภาค และทำให้ระดับฮอร์โมนเป็นปกติได้

สิ่งสำคัญคือต้องเปลี่ยนสภาพความเป็นอยู่ และการทำงานหากมีส่วนในการพัฒนาอาการห้อยยานของอวัยวะ เพื่อรักษาโรคภายนอกที่ส่งผลต่อการก่อตัวของไส้เลื่อนที่อวัยวะเพศ การผ่าตัด ด้วยระดับที่เด่นชัดของอาการห้อยยานของอวัยวะ และอาการห้อยยานของอวัยวะสืบพันธุ์ เช่นเดียวกับรูปแบบที่ซับซ้อนของอาการห้อยยาของอวัยวะ แนะนำให้ทำการผ่าตัด

วัตถุประสงค์ของการผ่าตัดรักษา ไม่เพียงเพื่อกำจัดการละเมิดตำแหน่งทางกายวิภาคของมดลูก และผนังช่องคลอด แต่ยังเพื่อแก้ไขความผิดปกติของกระเพาะปัสสาวะและไส้ตรง การผ่าตัดเพื่อรักษาอาการห้อยยานของอวัยวะที่อวัยวะเพศนั้นสามารถทนได้ง่าย เนื่องจากเป็นบาดแผลน้อยที่สุด แนะนำให้อยู่ในโรงพยาบาล เป็นเวลาสามถึงสี่วันหลังการผ่าตัด อาการห้อยยานของอวัยวะทั้งหมด จะหายไปภายในห้าวันหลังจากการผ่าตัด

นอกจากนี้ ในช่วงระยะเวลาพักฟื้นผู้ป่วยจะได้รับยา ซึ่งรวมถึงยาแก้อักเสบการบำบัดที่มุ่งปรับปรุงจุลภาค หลังจากออกจากโรงพยาบาลแล้ว ผู้ป่วยแต่ละรายจะได้รับคำแนะนำโดยละเอียด จากแพทย์ที่เข้าร่วมเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงพักฟื้น ผู้หญิงที่รัก ไม่จำเป็นต้องทนกับปัญหา ปรับให้เข้ากับความไม่สะดวก อดทนและทนทุกข์ทรมาน อาการห้อยยานของอวัยวะถูกกำจัดได้สำเร็จ

บทความที่น่าสนใจ : แปรงสีฟัน ความเสี่ยงในการใช้งานของแปรงสีฟันไฟฟ้า