โรงเรียนบ้านหนองหม้อข้าว (ศิริทวีอุปถัมภ์)

หมู่ที่ 5 บ้านบ้านหนองหม้อข้าว ตำบล ป่าหวาย อำเภอ สวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี 70180

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

xxx xxx xxx

แห่เทียนเข้าพรรษา

แห่เทียนเข้าพรรษา

แห่เทียนเข้าพรรษา ณ วัดหนองขาม สวนผึ้ง ราชบุรี นักเรียนทุกเข้าร่วม งานแห่เทียนพรรษา มีการแห่กลองยาว ช่วยให้นักเรียนฝึกทักษะในการเข้าร่วมประเพณีทางศาสนา

แห่เทียนเข้าพรรษา แห่เทียนเข้าพรรษา แห่เทียนเข้าพรรษา