โรงเรียนบ้านหนองหม้อข้าว (ศิริทวีอุปถัมภ์)

หมู่ที่ 5 บ้านบ้านหนองหม้อข้าว ตำบล ป่าหวาย อำเภอ สวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี 70180

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

xxx xxx xxx

โควิด 19 การทดสอบหาโควิด19 ข้อดีของวิธีการและคำแนะนำอย่างรวดเร็ว

โควิด 19 ประสิทธิผลของการรักษาและป้องกัน ขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยอย่างทันท่วงที สถิติอุบัติการณ์กำลังทำลายสถิติ ดังนั้นการระบุสถานะภูมิคุ้มกันของคุณให้ทันเวลาจึงเป็นสิ่งสำคัญ เราบอกวิธีทดสอบไวรัสโคโรน่าอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ การทดสอบอย่างรวดเร็วของไวรัสโคโรน่ามีประโยชน์มากมาย ช่วยให้ระบุไวรัสได้อย่างรวดเร็วและปกป้องผู้อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่มีความเสี่ยงการติดเชื้อที่อาจเกิดขึ้น

หากต้องการสำรวจการทดสอบต่างๆจำนวนมาก คุณต้องพิจารณาว่า การทดสอบนี้มีไว้สำหรับอะไรและเมื่อใดจึงจำเป็นต้องผ่านการวิเคราะห์ อะไรคือการทดสอบอย่างรวดเร็วสำหรับไวรัสโคโรน่า การปรากฏตัวของไวรัส ซึ่งเป็นไวรัสที่ทำให้เกิดโควิด 19 ถูกกำหนดโดยใช้สองวิธี ได้แก่ การทดสอบ PCR การทดสอบแอนติเจนอย่างรวดเร็ว การทดสอบ PCR เนื่องจาก PCR หรือปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอเรสเป็นวิธีการวินิจฉัยระดับโมเลกุล

โควิด 19

ซึ่งมันตรวจจับ RNA ของไวรัสในร่างกาย และช่วยให้คุณทราบว่ามีคนป่วยหรือเป็นพาหะหรือไม่ ความแม่นยำของวิธีนี้ค่อนข้างสูงและเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ แต่ผลสุดท้ายของการวิเคราะห์ได้รับผลกระทบจากการเตรียมวัสดุอย่างระมัดระวังการตรวจ PCR สำหรับไวรัสโคโรน่า ต้องทำโดยผู้ที่กลับมาจากต่างประเทศ มีการติดต่อกับผู้ป่วยไวรัสโคโรน่า เช่นเดียวกับผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคปอดบวมในชุมชน โรคซาร์ส และไข้หวัดใหญ่

พนักงานของสถาบันการแพทย์และผู้ที่มีอายุมากกว่า 65 ปี ซึ่งพวกเขามีความเสี่ยง คุณสามารถทำการทดสอบ PCR ในคลินิกของรัฐ ถ้าคุณมีกรมธรรม์ประกันสุขภาพภาคบังคับ และในห้องปฏิบัติการส่วนตัว เงื่อนไขที่สำคัญคือการไม่มีสัญญาณที่ชัดเจนของความหนาวเย็น และการติดต่อกับผู้ป่วยในช่วงสองสามวันที่ผ่านมา เพื่อทำการทดสอบโควิด 19 วัสดุชีวภาพจาก oropharynx และโพรงจมูก จะดำเนินการในผู้ป่วยนอกหรือผู้เชี่ยวชาญสามารถไปที่บ้านของคุณได้

จากนั้นจึงตรวจในห้องปฏิบัติการโดยใช้อุปกรณ์พิเศษ ต้องรออย่างน้อย 24 ชั่วโมงจึงจะได้ผล การทดสอบแอนติเจน RATs ตรวจพบโปรตีนของไวรัส การใช้ตลับพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้งขนาดเล็ก การมีอยู่ของสารพันธุกรรมของไวรัสจะถูกกำหนดในลักษณะเดียวกันกับวิธีการทางห้องปฏิบัติการ ข้อดีของวิธีนี้คือการศึกษาจะดำเนินการโดยใช้เครื่องมือขนาดเล็กที่ง่ายต่อการเคลื่อนย้าย และติดตั้งนอกห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง

ในกรณีนี้จะตรวจตัวอย่างจากจมูกหรือลำคอด้วย การวิเคราะห์จะขึ้นอยู่กับการตรวจหาแอนติเจนของไวรัส และใช้เวลา 5 ถึง 30 นาที ระบบทดสอบแรกมีข้อผิดพลาดสูง แต่รูปแบบการทดสอบสมัยใหม่ในปัจจุบันค่อนข้างแม่นยำ ด้วยการปฏิบัติตามขั้นตอนการทดสอบอย่างเหมาะสม ความน่าเชื่อถือของผลลัพธ์มากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ ทุกวันนี้ การทดสอบอย่างรวดเร็วถือเป็นวิธีที่สะดวก และรวดเร็วในการตรวจหาไวรัสในร่างกาย

ระบบทดสอบใช้ที่สนามบิน สถานีรถไฟ องค์กรขนาดใหญ่ และสถาบันทางการแพทย์ การวิเคราะห์ต้องมีการเตรียมการเพียงเล็กน้อยและมีราคาถูกกว่าการทดสอบ PCR มาก ประโยชน์ของการทดสอบอย่างรวดเร็วเพื่อวินิจฉัยโควิด 19 ทำการทดสอบอย่างรวดเร็วในการตั้งค่าการดูแลสุขภาพ เพื่อยืนยันหรือแยกแยะการติดเชื้อในผู้ที่มีอาการหรือไม่มีอาการ การทดสอบดังกล่าว พกพาไปใช้ได้ทุกที่ ทำได้ง่ายด้วยอุปกรณ์เพิ่มเติมขั้นต่ำ

หรือขั้นตอนการเตรียมการที่ซับซ้อนขั้นต่ำ ค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการทดสอบในห้องปฏิบัติการมาตรฐาน ไม่ต้องการอุปกรณ์และเงื่อนไขพิเศษ ให้ผลลัพธ์ได้อย่างรวดเร็ว ผู้ป่วยที่สงสัยว่าติดเชื้อ ควรรับทราบโดยเร็วว่าอาจมีการติดเชื้อเพื่อรับการรักษา แจ้งผู้ใกล้ชิด ส่วนใหญ่แล้ว การติดเชื้อ coronavirus ได้รับการยืนยันโดยการทดสอบ PCR แต่ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น มันต้องใช้อุปกรณ์พิเศษและอย่างน้อย 24 ชั่วโมงเพื่อให้ได้ผลลัพธ์

การทดสอบแอนติเจนอย่างรวดเร็วที่จุดทางการแพทย์สามารถทดสอบผู้คนจำนวนมากขึ้นได้ นอกจากนี้ การวิเคราะห์สามารถทำได้ไม่เฉพาะในศูนย์การแพทย์เฉพาะทางเท่านั้น หากผลการตรวจมีความแม่นยำสูง การวินิจฉัยที่รวดเร็วขึ้น จะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถใช้มาตรการที่จำเป็นได้เร็วขึ้น และลดการแพร่กระจายของไวรัสโคโรน่า การทดสอบแอนติเจนอย่างรวดเร็วเป็นทางเลือกแทนการทดสอบ PCR

นักวิทยาศาสตร์จากสถาบันจุลชีววิทยาในเมืองโลซานน์ได้ทำการศึกษา พวกเขาแนะนำการทดสอบสำหรับแอนติเจนในแผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยสวิส ความไวของการทดสอบ และความแม่นยำของผลการทดลองถูกทดสอบกับผู้ป่วย 532 ราย นักวิทยาศาสตร์เปรียบเทียบการทดสอบแอนติเจนอย่างรวดเร็วที่ได้รับความนิยมและราคาไม่แพงกับ PCR ด้วยเหตุนี้ พวกเขาจึงสรุปว่า RAT อาจเป็นแหล่งข้อมูลที่มีประโยชน์ในการตั้งค่าทางคลินิกที่เลือกไว้

เป็นเครื่องมือเสริมสำหรับ PCR ซึ่งจะช่วยให้สามารถคัดแยกผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในช่วงที่มีการระบาด แต่ต้องคำนึงถึงความไวที่ต่ำกว่าของการทดสอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ การศึกษายังพบว่า การทดสอบแอนติเจนใดให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำที่สุด นักวิทยาศาสตร์วิเคราะห์ตัวอย่างที่ได้รับความนิยมและมีจำหน่ายทั่วไป ระหว่างการทดลอง PBCheck Covid 19 อีกครั้ง แสดงผลลัพธ์ที่ดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับอุปกรณ์อะนาล็อก

การทดสอบนี้มีความแม่นยำสูงถึง 88.5 เปอร์เซ็นต์ ในเวลาเดียวกัน ตัวบ่งชี้สำหรับการทดสอบอย่างรวดเร็วของ Panbio Covid 19 Ag คือ 87 เปอร์เซ็นต์ การใช้การทดสอบแอนติเจนอย่างรวดเร็วในสวิตเซอร์แลนด์ ช่วยรับมือกับการระบาดใหญ่อีกระลอกหนึ่ง การคัดเลือกผู้ป่วยด้วยความช่วยเหลือของพวกเขา ทำให้ผู้เชี่ยวชาญชาวสวิสสามารถแยกผู้ป่วยที่มีผลตรวจเป็นบวกสำหรับ โควิด 19 ได้อย่างรวดเร็วและประหยัดทรัพยากร

ดังนั้น หลายประเทศในยุโรปในปัจจุบัน จึงเลือกการทดสอบแอนติเจนอย่างรวดเร็ว เพื่อรับประกันความปลอดภัยทางระบาดวิทยา วิธีการทดสอบแอนติเจน การทดสอบแอนติเจนอย่างรวดเร็ว เป็นวิธีที่สะดวกพอสมควรในการวินิจฉัย เนื่องจากช่วยให้คุณตรวจหาการติดเชื้อในผู้คนจำนวนมากในเวลาที่สั้นที่สุด แอนติเจนของไวรัสโคโรน่า สามารถตรวจพบได้ในเนื้อหาของช่องจมูก โดยการวิเคราะห์อิมมูโนโครมาโตกราฟี เป็นต้น

อ่านได้ที่ นิวเคลียส อธิบายและทำความเข้าใจเกี่ยวกับเซลล์การมองเห็นรูปแท่ง