โรงเรียนบ้านหนองหม้อข้าว (ศิริทวีอุปถัมภ์)

หมู่ที่ 5 บ้านบ้านหนองหม้อข้าว ตำบล ป่าหวาย อำเภอ สวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี 70180

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

xxx xxx xxx

Sleep อธิบายเกี่ยวกับผลเสียของการนอนหลับที่มากจนเกินไป

Sleep ผลเสียของการนอนหลับมากเกินไปก็อาจจะส่งผลที่ไม่เหมาะสม ช่วยให้บุคคลมีสมาธิและตื่นตัวตลอดทั้งวัน ในระหว่างการนอนหลับตอนกลางคืน พลังงานสำรองและพละกำลังที่ใช้ไป ในระหว่างวันจะถูกเติมเต็ม ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าการรักษาการนอนหลับ และการพักผ่อนให้เป็นปกติจะช่วยต่อสู้กับโรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคหัวใจ และปรับปรุงการทำงานของสมอง แท้จริงแล้วการนอนหลับมีข้อดีหลายประการ แต่นี่ไม่ได้หมายความว่า

คนๆ 1 สามารถนอนหลับได้มากเท่าที่ต้องการ การนอนหลับมากเกินไปนั้น ไม่เป็นอันตรายน้อยกว่าการขาด หากบุคคลมีอาการง่วงนอนบ่อยกว่าปกติ ควรปรึกษาแพทย์เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง และแยกโรคที่เป็นไปได้ ต่อไปนี้คืออันตรายต่อสุขภาพ บางประการที่เกิดจากการนอนมากเกินไป ข้อ 1 ปัญหาหัวใจ หากคนSleepมาก หัวใจของเขาจะทุกข์ทรมาน และความเสี่ยงของโรคหัวใจจะเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็น 1 ในปัญหาสุขภาพที่พบมากที่สุดในโลก

นักวิจัยในสาขาโรคหัวใจอ้างว่า การนอนหลับมากเกินไป อาจส่งผลต่อการเพิ่มมวลของช่องซ้าย และสิ่งนี้ค่อยๆ นำไปสู่ภาวะหัวใจล้มเหลว การศึกษาด้านประสาทวิทยาในปี 2558 พบว่า การอดนอนมีความสัมพันธ์ กับความเสี่ยงเพิ่มขึ้น 18 เปอร์เซ็นต์ ในการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ในขณะที่การนอนมากเกินไปนั้น สัมพันธ์กับการเพิ่มขึ้น 46 เปอร์เซ็นต์ ข้อ 2 โรคอ้วน มีความเชื่อมโยงระหว่างการนอนมากเกินไปและความอ้วน หากคน Sleep เป็นเวลานาน

Sleep

เขาจะขาดการออกกำลังกาย ซึ่งจำเป็นสำหรับการเผาผลาญแคลอรีในร่างกาย เนื่องจากขาดการเคลื่อนไหว ทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นได้ การศึกษาของอังกฤษชิ้น 1 ในปี 2014 แสดงให้เห็นว่า การSleepมากเกินไปนำไปสู่การพัฒนา ความเจ็บป่วยทางจิตและการเพิ่มขึ้นของดัชนีมวลกาย ข้อ 3 เสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน การนอนหลับมากเกินไปในชีวิตของคนๆ 1 อาจบั่นทอนความสามารถ ของร่างกายในการเผาผลาญน้ำตาล ซึ่งจะเพิ่มความต้านทานต่ออินซูลิน

ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทราบกันดี สำหรับโรคเบาหวานประเภท 2 ยิ่งไปกว่านั้น การSleepมากเกินไปยังมาพร้อมกับความอ้วน และการออกกำลังกายที่น้อยลง ซึ่งทั้ง 2 อย่างนี้ทำให้โรคเบาหวานพบได้บ่อยมากขึ้น กลุ่มเสี่ยงคือผู้ที่นอนน้อยกว่า 7 ชั่วโมง และมากกว่า 8 ชั่วโมงต่อวัน การนอนหลับที่ไม่เหมาะสมกระตุ้นให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูง ข้อ 4 ความอ่อนแอเรื้อรังและภาวะซึมเศร้า แม้ว่าการอดนอนจะเป็นอาการทั่วไปของโรคซึมเศร้า

แต่พบว่าการSleepมากเกินไปอาจส่งผลต่ออารมณ์ ทำให้อารมณ์แย่ลงและทำให้เกิดภาวะซึมเศร้า อ่อนแอและความเหนื่อยล้าเรื้อรัง นอกจากนี้ระยะเวลาการนอนที่ยาวนาน ทำให้กิจกรรมทางกายลดลง ซึ่งจำเป็นต่อการปรับสมดุลของระดับสารสื่อประสาทโดปามีนและเซโรโทนิน พวกเขาเป็นคนที่ปรับปรุงอารมณ์ กิจกรรมการเคลื่อนไหวการออกกำลังกายกีฬา ช่วยเบี่ยงเบนความสนใจของบุคคล จากความเครียดและเพิ่มความนับถือตนเอง จิตแพทย์คลินิกได้สังเกตว่า

ระยะเวลาการนอนหลับ และการอดนอนเป็นตัวทำนายที่สำคัญ ของอาการเรื้อรังของภาวะซึมเศร้าและความวิตกกังวล ข้อ 5 การเสื่อมสภาพของสมอง การนอนมากเกินไปจะทำให้ร่างกายอ่อนแอ และบั่นทอนการทำงานของสมอง นอกจากนี้การนอนมากเกินไป อาจเป็นสัญญาณของปัญหาสุขภาพหรือวงจรชีวิต ซึ่งมักจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง ทางโครงสร้างในสมองและการทำงานด้านการรับรู้ที่ไม่ดี การศึกษา 1 เกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์ แสดงให้เห็นว่าในสตรีสูงอายุ

การนอนหลับมากเกินไป จะทำนายความเสี่ยงในอนาคต ที่จะพัฒนาความบกพร่องทางสติปัญญา รวมถึงภาวะสมองเสื่อม ข้อ 6 เสียชีวิตก่อนวัยอันควร การนอนหลับมากเกินไปอาจทำให้ อายุขัยสั้นลงอย่างไม่น่าเชื่อและน่าเศร้า การศึกษาประมาณ 20 เรื่อง ที่ดำเนินการในประเทศต่างๆ ในปี 2553 ถึง 2558 แสดงให้เห็นว่า การนอนหลับไม่เพียงพอรวมถึงการนอนหลับมากเกินไปนั้นเ พิ่มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร สาเหตุหลักมาจากการที่การนอนหลับ

หรือนนอนไม่สนิทนั้น สัมพันธ์กับปัญหาอันตรายต่างๆ เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคอ้วน โรคซึมเศร้า เป็นต้น ข้อ 7 ปวดศีรษะ ผู้ที่นอนหลับมากกว่า 8 หรือ 10 ชั่วโมงต่อคืน มักจะปวดศีรษะและอ่อนแรงเมื่อตื่นและตลอดทั้งวัน ยิ่งรูปแบบการนอนหลับถูกรบกวนบ่อยเท่าไหร่ ความเจ็บปวดและความเหนื่อยล้าก็ยิ่งรุนแรงขึ้นเท่านั้น สาเหตุหลักมาจากความผันผวน ของระดับสารสื่อประสาทในสมอง รวมทั้งเซโรโทนิน อีกเหตุผล 1 คือการงดอาหารเช้าและเครื่องดื่มตอนเช้า

ในกรณีเช่นนี้อาการปวดหัว อาจเกิดจากน้ำตาลในเลือดต่ำ ขาดน้ำเล็กน้อยหรือรู้สึกหิว ผู้ที่นอนหลับยาวตลอดทั้งวัน อาจมีอาการไมเกรนในเช้าวันถัดไป เนื่องจากรูปแบบการSleepที่ถูกรบกวนในตอนกลางคืน ข้อ 8 รู้สึกไม่สบายตัวและปวดหลัง หากคนๆ 1 ใช้เวลาอยู่ในท่านั่งนานๆ แล้วเข้านอนทันทีจนถึงเช้า โอกาสที่จะเกิดอาการปวดหลังรุนแรงก็มีสูง การนั่งเป็นเวลานานจะลดระดับกิจกรรมลง ซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพข้อต่อและกล้ามเนื้อ

สิ่งนี้ทำให้เกิดอาการปวดและอักเสบ และปัญหาร้ายแรงที่หลังและกระดูกเชิงกราน ก่อนเข้านอนหลังจากนั่งนาน คุณต้องขยับตัวเล็กน้อย เดินและยืดเส้นยืดสาย และเป็นการดีกว่าที่จะหลีกเลี่ยง การขาดการเคลื่อนไหวเป็นเวลานาน และหยุดพักระหว่างการทำงาน

 

 

บทความที่น่าสนใจ  :  ออกกำลังกาย วิธีการแนะนำสำหรับผู้ที่อยากออกกำลังกาย