โรงเรียนบ้านหนองหม้อข้าว (ศิริทวีอุปถัมภ์)

หมู่ที่ 5 บ้านบ้านหนองหม้อข้าว ตำบล ป่าหวาย อำเภอ สวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี 70180

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

xxx xxx xxx

กล่องเสียงอักเสบ สาเหตุที่พบบ่อยของโรคกล่องเสียงอักเสบ อธิบายได้ ดังนี้

กล่องเสียงอักเสบ ระยะแพร่เชื้อกำลังดำเนินอยู่ ผู้ป่วยจำ … Read more