โรงเรียนบ้านหนองหม้อข้าว (ศิริทวีอุปถัมภ์)

หมู่ที่ 5 บ้านบ้านหนองหม้อข้าว ตำบล ป่าหวาย อำเภอ สวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี 70180

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

xxx xxx xxx

บาดเจ็บ ประเภทของเลือดออกในสุนัข อธิบายรายละเอียดได้ ดังนี้

บาดเจ็บ ฟกช้ำและบาดแผลพบได้บ่อยในสุนัข บางครั้งบาดแผลเป … Read more

กล่องเสียงอักเสบ สาเหตุที่พบบ่อยของโรคกล่องเสียงอักเสบ อธิบายได้ ดังนี้

กล่องเสียงอักเสบ ระยะแพร่เชื้อกำลังดำเนินอยู่ ผู้ป่วยจำ … Read more

ภูมิคุ้มกัน ช่วยป้องกันการเจ็บป่วยในสภาพอากาศหนาวเย็น ดังต่อไปนี้

ภูมิคุ้มกัน การเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลนำความหลากหลาย ที่น่ … Read more

รูมาติก สาเหตุและขั้นตอนของกระบวนการทางพยาธิวิทยาของไข้รูมาติก

รูมาติก ไข้รูมาติกเฉียบพลันเป็นภาวะแทรกซ้อน หลังการติดเ … Read more

หลอดเลือด อธิบายและทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลอดเลือดตีบตัน

หลอดเลือด หลอดเลือดตีบตัน การไม่สามารถปิดวาล์วเอออร์ตาไ … Read more

วัคซีนแมว รายละเอียดเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนสำหรับแมว อธิบายได้ ดังนี้

วัคซีนแมว เราล้อมรอบสัตว์เลี้ยงของเราด้วยความเอาใจใส่แล … Read more

ผ้าพันแผล เภสัชกรบอกถึงการใช้ผ้าพันแผลปราศจากเชื้อที่ถูกต้อง

ผ้าพันแผล ข่าวภาคค่ำเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2015 รายงานว่ … Read more