โรงเรียนบ้านหนองหม้อข้าว (ศิริทวีอุปถัมภ์)

หมู่ที่ 5 บ้านบ้านหนองหม้อข้าว ตำบล ป่าหวาย อำเภอ สวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี 70180

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

xxx xxx xxx

ผ่าตัด ลดขนาดกระเพาะ สามารถช่วยลดน้ำหนักแต่อาจมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้น

ผ่าตัด

ผ่าตัด ลดขนาดกระเพาะ ผู้ป่วยจำนวนมากที่เป็นโรคอ้วนขั้นร … Read more