โรงเรียนบ้านหนองหม้อข้าว (ศิริทวีอุปถัมภ์)

หมู่ที่ 5 บ้านบ้านหนองหม้อข้าว ตำบล ป่าหวาย อำเภอ สวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี 70180

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

xxx xxx xxx

ออทิสติก ความล่าช้าของภาษาเป็นออทิสติก มินิเกมพัฒนาความสามารถทางปัญญา

ออทิกสติ ลูกเรา 3 ขวบแล้วแต่เขายังไม่ค่อยพูด ยกเว้นคำขอ … Read more