โรงเรียนบ้านหนองหม้อข้าว (ศิริทวีอุปถัมภ์)

หมู่ที่ 5 บ้านบ้านหนองหม้อข้าว ตำบล ป่าหวาย อำเภอ สวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี 70180

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

xxx xxx xxx

รังสี การใช้โทรศัพท์ก่อให้เกิดมะเร็ง การนอนหลับที่ดีควรหลีกเลี่ยง3สิ่งนี้

รังสี

รังสี โทรศัพท์มือถือมีรังสีมาก หากวางโทรศัพท์มือถือไว้ข … Read more