โรงเรียนบ้านหนองหม้อข้าว (ศิริทวีอุปถัมภ์)

หมู่ที่ 5 บ้านบ้านหนองหม้อข้าว ตำบล ป่าหวาย อำเภอ สวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี 70180

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

xxx xxx xxx

โรคคาวาซากิ ส่งผลต่ออวัยวะส่วนใดของร่างกาย เกี่ยวข้องกับหลอดเลือดอย่างไร?

โรคคาวาซากิ

โรคคาวาซากิ เป็นผื่นไข้เฉียบพลันในเด็กที่เป็นโรคหลอดเลื … Read more