โรงเรียนบ้านหนองหม้อข้าว (ศิริทวีอุปถัมภ์)

หมู่ที่ 5 บ้านบ้านหนองหม้อข้าว ตำบล ป่าหวาย อำเภอ สวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี 70180

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

xxx xxx xxx

เด็ก อธิบายลูกๆที่ไม่ร้องไห้วันแรกที่ไปเรียนครอบครัวส่วนใหญ่เป็นแบบนี้

เด็ก ทุกเดือนกันยายนเป็นช่วงเริ่มต้นของโรงเรียนอนุบาล ใ … Read more